Escola Oficial d´Idiomes - Manresa

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE MANRESA

INSTRUCCIONS PER ACCEDIR - cliqueu aquí

[Texto explicativo del login de profesores]

Usuari
Contrasenya
Contrasenya personal de l'alumne

Només per a l´alumnat:
Usuari: data de naixement (dd/mm/aaaa)
Contrasenya: DNI/NIE (sense lletra final) o passaport
Per generar per primera vegada una contrasenya personal, deixa l´espai en blanc, clica a ´Entrar´ i segueix les instruccions.
Generar o recuperar contrasenya personal.