Escola Oficial d´Idiomes - Sant Gervasi

[Texto explicativo del login de profesores]

Usuari
Contrasenya
Contrasenya Personal d'Alumne/Tutor

Només per a alumnes:
Usuari: data de naixement dd/mm/aaaa
Contrasenya: DNI (sense lletra final), NIE (sense lletra final) o passaport
Contrasenya personal: creada pel propi alumne/a
Recordar contrasenya