Escola Oficial d´Idiomes - Esplugues
Accés alumnat / professorat
Usuari
Contrasenya
Contrasenya Personal d'Alumne/Tutor

Només per a alumnes:
usuari: data de naixement dd/mm/aaaa
contrasenya: DNI (sense lletra), NIE (sense última lletra) o passaport
contrasenya personal d'alumne/tutor: introduir la contrasenya que heu creat (no té perquè ser la mateixa que la del moodle)
Recordar contrasenya