Escola Oficial d'Idiomes - Manacor

Usuari = data de naixement (dd/mm/aaaa) DNI = 8 dígits numèrics sense la lletra final. Instruccions per accedir - cliqueu aquí

Usuari = eoipm4 + 3 dígits numèrics. Instruccions per accedir - cliqueu aquí

Usuari
DNI (alumnes) o Password (professors)
Contrasenya

Recordar contrasenya