Escola Oficial d´Idiomes - Amposta

[Texto explicativo del login de padres]

[Texto explicativo del login de profesores]

Usuari
Contrasenya
Contrasenya Personal d'Alumne/Tutor

Només per a alumnes:
usuari: data de naixement dd/mm/aaaa
contrasenya: DNI sense lletra final, NIE sense lletra final o passaport.
Recordar contrasenya